Podziękowania

W tym trudnym czasie, który przeżywamy, nie mamy możliwości spotykania się na zawodach strzeleckich ani treningach. Zawieszone też zostało nasze coroczne Walne Zgromadzenie Członków Bractwa. Jest to dla nas wszystkich sprawdzian, sprawdzian naszych postaw, empatii, solidarności. Wielu naszych członków, lekarzy, działa na pierwszej linii walki z koronawirusem. Składamy serdeczne podziękowania Wam wszystkim za aktywny udział w życiu Bractwa, za wspólną działalność patriotyczno-społeczną. Życzymy przede wszystkim zdrowia, dla Was i dla Waszych bliskich. Mamy nadzieję, że już niedługo wznowimy naszą publiczną działalność. Wytrwałości i do zobaczenia.
Zarząd Bractwa