ZARZĄD

Prezes – Hetman – Bogusław Wojdak

Wiceprezes – Marszałek – Zbigniew Bogacki

Sekretarz – Kanclerz – Elżbieta Zakrzewska

Skarbnik – Krystian Mehlich

Członek Zarządu – Strzelmistrz – Paweł Guzy

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Bogdan Kowalewski

Członek – Artur Kowalczyk

wakat

 

SĄD HONOROWY

Przewodniczący – Andrzej Drabarek

Członek – Zenon Łukasiewicz

Członek – Daniel Wacławski