REGULAMIN

USTAWICZNE STRZELANIE

W BRACTWIE

sesja I na 2020 rok

(1.06.2020-30.11.2020)

CEL

Celem udziału jest doskonalenie umiejętności strzeleckich i rywalizacja w strzelaniu sportowym .

 • Kształtowanie umiejętności poszanowania i przestrzegania zasad fair play.
 • Możliwość rywalizacji uczestników w strzelectwie sportowym.
 • Sprawdzenie się w niecodziennej formie rywalizacji.
 • Możliwość sprawdzenia aktualnej formy zawodników w warunkach zbliżonych do startowych.
 • Wyłonienie z uczestników startujących w rywalizacji najlepszych strzelców
 • Organizator – Bractwo Kurkowe Ziemi Jeleniogórskiej

Termin i Miejsce Zawodów

Strzelanie odbywać się będzie w każdy dzień otwartej strzelnicy Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej przy ulicy Lubańskiej 20.

Program zawodów

Pistolet sportowy bocznego zapłonu – Psp 60

 • strzały : seria 10-cio strzałowa oceniana do 2- tarcze
 • czas 10 min
 • celem jest pistoletowa tarcza olimpijska TS- 4
 • broń krótka każdego typu w kalibrze 5,6 mm – 0.22 LR
 • odległość 25 m
 • postawa – stojąca z wolnej ręki
 • na stanowisku dopuszczalna jest luneta obserwacyjna.

Pistolet centralnego zapłonu – Pcz 60

 • strzały : seria 10- cio strzałowa oceniana do 2- tarcz
 • czas 10 min
 • celem jest pistoletowa tarcza olimpijska TS- 4
 • broń centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm
 • odległość 25 m
 • postawa – stojąca z wolnej ręki
 • Na stanowisku dopuszczalna jest luneta obserwacyjna.

Karabin sportowy bocznego zapłonu – Kdw 60

strzały : seria 10- cio strzałowa ( po dwa strzały do jednej tarczy)

czas 10 min

celem jest tarcza karabinowa do konkurencji karabin 50 m o średnicy 154,4 mm TS-1

każdy karabin bocznego zapłonu w kalibrze 5,6 mm – 0.22 LR ładowany pojedynczo

odległość 50 m

postawa leżąca z możliwością zastosowania pasa strzeleckiego ,żadna część broni nie może opierać się o podłoże.(kąt 45 stopni)

Wszelkie podpory są zabronione.

Na stanowisku dopuszczalna jest luneta obserwacyjna

Uczestnictwo.

Każdy zainteresowani posiadający aktualne licencje PZSS. Nie obowiązuje przynależność klubowa.

Wszyscy uczestnicy startują w kategorii „OPEN” według istniejącego regulaminu i przepisów ISSF.

Klasyfikacja i nagrody

Każdy z uczestników zawodów przed przystąpieniem do strzelania będzie musiał wykupić od prowadzącego strzelanie przygotowane (oznakowane) tarcze przypisane do dowolnej serii.

Na stanowisku strzeleckim można oddać strzały oceniane według zasad i przepisów uczestnictwa w konkurencjach strzeleckich, regulaminu ISFF oraz zasad fair play .

Każda seria 10 -cio strzałowa o ile jest wykonana prawidłowo po ocenie komisyjnej tarcz, wynik wpisywany jest w system komputerowy który gromadzi dane i wyniki w swojej pamięci i publikowane na naszej stronie . Ocenia sędzia minimum klasy I szej Tarcze wraz z metryczką danej serii przechowywane są do końca trwania sesji .Wyniki są zliczane i na bieżąco sortowane w widoczne zestawienie ukazujące miejsca w rywalizacji i zdobyte punkty. Natychmiast po wpisaniu do systemu.

Wyniki z serii (nie udanej) słabo lub źle wykonanego strzelania nie jest obowiązkowy do wpisywania w system .

Zawodnik decyduje o tym czy chce aby wynik został opublikowany (dopisany do listy uczestników w sesji) ,czy chce powtórzyć serię.

Zwycięzcy nagrodzeni zostaną bardzo atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi .

Po zakończonej nominacji zwycięzców lista jest zerowana i zaczynamy na nowo.

Koszty uczestnictwa

Koszt uczestnictwa- 20 zł za każdą dziesięciostrzałową serię / ilość serii dowolna /.Tarcze do konkurencji strzeleckich otrzymuje od organizatora.

Informacje dodatkowe

Broń i amunicja własna . Istnieje również możliwość skorzystania z broni i amunicji klubowej.

Każdy przystępujący do zawodów w pełni akceptuje regulamin.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów.

Zawodnik ma prawo złożyć protest do oceny wyniku tylko bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku danej serii.( 15 minut )

Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości opisanej przez regulamin PZSS. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Wszelkie zapytania proszę kierować do organizatora pocztą mailową bądź telefonicznie .