Walne Zgromadzenie 2023

Zarząd Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej zaprasza Członków Bractwa na roczne Walne Zgromadzenie Bractwa Kurkowego Ziemi Jelenigórskiej.

Walne zgromadzenie Bractwa odbędzie się w dniu 25 marca 2023 r. o godz. 11:00 na Strzelnicy Bractwa.

Proponowany porządek obrad znajduje się w zakładce „Do pobrania”