Walne Zgromadzenie Bractwa 2021

Zarząd Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej zaprasza Członków Bractwa na:
ROCZNE WALNE ZGROMADZENIE BRACTWA
KURKOWEGO ZIEMI JELENIOGÓRSKIEJ
SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE
Walne zgromadzenie Bractwa odbędzie się w dniu 24 lipca 2021r. o godz. 9.30 na Strzelnicy Bractwa. Każdy obecny Członek Bractwa wnosi opłatę 30zł. związaną z poczęstunkiem.
W PRZYPADKU BRAKU KWORUM WYZNACZA SIĘ DRUGI TERMIN TEGO SAMEGO DNIA NA GODZINĘ 10.00

Poniżej znajduje się program nadchodzącego zgromadzenia: